Monday, February 20, 2012

Северъс и Лили, 1975


Минаваше 10 часа вечерта, а те бяха доникъде с проклетата отвара.
- Северъс, като за най-добрия по отвари в цялото училище, никак не те бива – оплака се Лили, когато за четиринайсети пореден път отварата им не успя да добие описания синьозелен цвят. Този път беше отровнозелена с лилавеещо сияние по повърхността.
- Това е две години над нивото ни – напомни Северъс. – Освен това ти си най-добрата.
- Спорно е – възрази Лили, но не сдържа една бърза самодоволна усмивка.
- Цитирам Слъгхорн.
- Той е пристрастен, нали знаеш.
- Към какво? Ти си мъгълокръвна.
- Към жизнерадостните ученици – сряза го Лили. – Нищо няма да ти стане, ако се усмихваш веднъж седмично, нали знаеш.
- Няма как да си сигурна.
- О, я виж, шега ли беше това? Не е толкова трудно значи.
Тя се беше извъртяла към него и го гледаше с леко учудване, сякаш отдавна не беше го виждала както трябва. Северъс стисна устни, за да спре усмивката си. В очите й трептяха яркозелени пламъчета от котела.
- Ами... – прокашля се той накрая. – По-добре да тръгваме. По-синьо от това явно няма да стане.
- Добре – съгласи се Лили, като откъсна поглед от лицето му и го върна върху отварата. – Имаме още 3 дни до състезанието все пак. Може да пробием. Утре обаче смятам да опитам да настържа мандрагората.
- Щом си решила.
- Знам, в учебника изрично пише смачкана. Но пробвах всичко в учебника буква по буква и нищо не стана, явно учебникът греши някъде!
Този път Северъс не успя да сдържи усмивката си, не успя и да се извърне навреме.
- Какво! – възкликна Лили. – Защо се смееш? Просто ударих задънена улица, Сев, не знам какво друго можем да направим! Дори в нашия суперекип не можем да се справим... Кажи де, защо се смееш?
Северъс отиде до котела и изчисти съдържанието му с един замах на магическата си пръчка – безмълвно. Дали бе забелязала?
- Кажи де! – повтори настоятелно Лили, явно пропуснала безсловесната магия, извършена под носа й от петнадесетгодишен магьосник.
- Нищо – отвърна най-сетне той. – Просто ми харесва как мислиш.
- Така ли? Не знаех, че си бунтар.
- Не съм.
- Хм. Харесва ти идеята да не следваме учебника, а и тази близост с Мълсибър и неговата банда слидеринци, които не са точно изрядни ученици и открито мразят...
- Лили – гласът му прозвуча необичайно рязко в празното помещение с каменни стени. – Не почвай пак, моля те.
- Сев, притеснявам се...
- Недей. Казах ти. Те са ми приятели, освен това са много умни.
- Не ми харесва как ме гледат.
Северъс тъкмо беше почнал да събира учебниците и пергамента си в чантата, но при тези думи рязко се изправи.
- Никога не биха ти направили нищо. Лили, обещавам ти.
- Виждаш ли, дори ти знаеш, че има опасност. Не, не знам дали е опасност – да не бъдем драматични – но има *нещо*. Не съм глупава, виждам го. Чувам го около себе си.
Северъс замълча. Лили също беше оставила чантата и книгите си и го гледаше в очите. Той пристъпи към нея, отвори уста да каже нещо, да я успокои, да прехвърли внезапно израслата стена между тях.
- Лили – започна. Но не знаеше как да продължи. Тя го гледаше в очакване. След като загасиха огъня под котела, стаята бе потънала в сумрак и той не можеше да прецени дали го гледа предизвикателно с ясното съзнание, че е безсилен да притаи страховете й, или с надежда, или просто чака да чуе какво има да й каже. – Учебникът е боклук. Отдавна го допълвам и изменям. Не исках да ти казвам, за да не се налага да ме покриваш. Настържи мандрагората. Ти си невероятно умна, по-добра си от учебника, и от Слъгхорн дори.
Тя не помръдна, но той видя как очите й се разширяват от удивление. И тогава направи последната крачка до нея и я целуна.

Saturday, February 4, 2012

Thoughts of privilege blind spots

It really speaks of the privilege and the arrogance of historically privileged people (usually middle- and upper-class white men) that they still feel, even the ones who can be called allies for underprivileged groups, that they get to say how much protest is justified and when it becomes too much. That they think they're the arbiters of fair treatment and equality, that they can confidently say which kind of objection or fight is reasonable and which is being too sensitive or nitpicky.

I think maybe the hardest concept to understand in the discourse of privilege is that the ones with the privilege in any given dichotomy need to sit down and listen, and they don't get to set the tone, mark the boundaries or define what is ok and what is too far. The ones affected by the specific injustice do. There are few things more infuriating than a man who considers himself a liberal and a feminist stepping in to tell us which way to go and when to stop because it's getting too much. No, you don't get to say what is too much here, we do, because we're at the receiving end of it. The whole point of the fight is to get rid of the things that hurt us. It really shows how deeply ingrained privilege and self-importance are when men want to not only set the tone of the whole social structure, but of feminism, too.