Wednesday, October 31, 2012

Subway reads II

Днес в метрото: "Чудото на българина" от Йото Пацов и една книга на Далай Лама, но не видях дали е тази, която аз преведох. Мисля, че не, защото беше по-дебела.