Wednesday, March 23, 2016

Реликви от времената на З.


  • Зомб
  • Червен квадрат
  • Be aware!
  • Стихотворения за лингам
  • Апокалипсис сега! и Момчетата на плачат във Вируса
  • СФФ, особено Уонг Кар-Вай
  • Единствените 2 шестици по български език в ЦИЕК