Friday, August 21, 2009

Randomness

Всички изречения започват с यह तो। Така ми се струва понякога и това ми показва колко малко знам, а и то се свива постоянно. Нямам време да поддържам всичко, което съм научила,колкото и нищожно да е, а и се подтискам, когато се опитам, защото вече е извън контекст, а контекстът ми липсва.

След хората, най-хубавото нещо на света е свободата. Сладка, свежа, прохладна, просторна, гладка, обширна свобода, като гледката на морето през лятото без строежите. Като строежите много неща отнемат пространството и те притискат назад, отделят те от възможностите на свободата. Факт е, житейски факт, е предписаната мантра, може би помага понякога, но според мен всеки знае, дори да не осъзнава, че това не стига.

Saturday, August 15, 2009

Awesome Cities

Suddenly felt like another list today.

I've found it repeatedly impossible to decide which is awesomer than the other. So the list is not bound by any particular hierarchy. They've all had me either gaping or hyped or instantly welcome, or reluctant to leave, or a thousand other states of mind and understanding which don't allow me to transform them into pure memory.

Mumbai
Berlin
Budapest
St. Petersburg
Tallinn
Boston
Panaji
Prague
Riga
Kolkata
Delhi
Jyvaskyla
Istanbul
Orchha
New York
Provincetown
Vienna
Basel

Friday, August 7, 2009

My Joy?

Why do people want to have children so badly?

From what I see in parks and relative's homes, and for the past week, in my own home too, children aren't as revered by their parents after they're born as they are before that, while they still dwell in the realm of dreams and imaginings.

These past days a family of twp grandparents, a set of parents and two-year-old boy have been living with us. What I noticed was that, though the parents obviously enjoy the company of their son, they leave his care to the grandparents - he even sleeps with them. Then the grandparents left town for a day trip. The child was left to the parents. Then the mother went out to the beach for a couple of hours. The child was left to the father. The father put him to sleep (at 10 a.m.) and watched a football game on TV. When the mother returned and the child woke up, they spent some time with him and then the father went to their bedroom and the mother went to have a shower. The child was left to a friend who may or may not have had other things to do, like a social life or errands to run. The parents were absent for over an hour, maybe two.

So I wonder, what's with the rabid desire to become parents if the job bores you... If you leave your child to be raised by grandparents and the TV set. And then, I'm the irresponsible one for not wanting to have children at all!

Tuesday, August 4, 2009

Sex, literally

Удивително е как човешката сексуалност е конструирана в историята като мъжка сексуланост. Тя се изследва, тя се разглежда, за нея се проектират помощни средства. Женската сексуалност все още е на митологично ниво, обвита от мистерии - кореспондираща с общоприетия "факт", че жените са сложни създания и никой не знае какво искат. "Никой" предполагам е в мъжки род в тоя случай. Защото ако тези, в чиито ръце са големите научни играчки, бяха посикали да разберат какво искат жените или как са устроени те (най-общо казано), можеше и да открият това-онова.

Това е една чудесна статия относно докъде е стигнало изследването на женската сексуалност. Според нея женската сексуалност е подчертано по-слабо проучвана от мъжката, а една от причините, които са изтъкнати, е че специалистите от мъжки пол не желаят или не смятат, че могат, да се занимават с това: She told me that when she asked Kurt Freund, a scientist on that floor who had developed a type of penile plethysmograph and who had been studying male homosexuality and pedophilia since the 1950s, why he never turned his attention to women, he replied: “How am I to know what it is to be a woman? Who am I to study women, when I am a man?”

Като знаем колко дълъг е пътят от науката към широката публичност и приемането на някаква представа, е трудно човек да бъде оптимистичен по този въпрос. Как стоят нещата към момента за обикновеия, неизкушен от научните посоки човек? Вземете химена, например. За какво мислите, че служи? Маркер за девственост? Хименът е там предимно за да предпазва ненапълно развитото влагалище и репродуктивните органина подрастващото момиче. Колко известен е този факт? И от друга страна, колко аксиомно е схващането, че хименът е там единствено като някакъв указващ етикет за мъжа, който позлва съответното тяло? Всичко се върти около мъжа.

Само да погледнем кога е открита G точката, кога е открита функцията на клитора и колко много хора по света все още, в наше време, го отстраняват оперативно? Напредък от Средновековието, когато е бил смятан за дяволски инструмент? Ей с такава скорост вървим към равнопоставеност, дори в сексуално отношение.