Tuesday, March 31, 2015

Изглежда краят на младостта, ако за нейна ключова характеристика приемем бунта, в най-общ смисъл - прогресивни идеи, вяра във възможността нередното да се изправи, търсене на нови възможности за възприемане на света, отвореност към непознати идеи, отношения, философии и др., прегръщане на "алтернативни" начини да си живееш живота - свършва около 26. След това тези схващания или започват да се архивират като "наивни" и "незрели" и се преминава към традиционно мислене на света, възприето от предходното поколение, или се развиват в разни идеологии или практики; т.е. хората започват да се делят на консерватори и прогресивни и е учудващо колко лесно се различават едните от другите.

Wednesday, March 11, 2015

It's hard because I don't want to ridicule anything because you never know if you're just not getting something that strikes a chord with someone else, and that doesn't deserve ridicule - but then what do you even write about? Empathy doesn't make for good story material.