Wednesday, April 30, 2008

Home

Стойка за вестници и списания - списания за нуждите на мъжете и списания, съветващи жените как по-добре да задоволят тези нужди.

Приятна бургаска вечер, сред чиито акценти са алени чорапи; стар познат, видян с нови очи; джаз; пролетен цъфтеж по старо и безценно приятелство и позната нежност with a twist.

Поморие се е превърнало от мило занемарено градче в строителна площадка. Поне светлината си е същата и морето, макар че вече трябва да си непосредствено до него, за да го видиш.

Friday, April 11, 2008

Non-Stammtisch Thursday fun

Well yes, it exists, reluctant as I was to admit it. I had a very enjoyable time at the 3 Ushi (literally: 3 Ears) club last night, an Old/New Jazz night with a touch of Bjork and some friends I have less and less opportunity to see. It was a good feeling. I think I've learnt how to have a pleasant time out at long last. Thanks for one more thing, Erasmus, Finland, and all of you, Lemons! *love radiation *