Monday, May 30, 2016

Възпитание

Когато основният възпитателен метод е заплаха с оттегляне на родителската любов, живееш половин живот като възрастен, разкъсан между автентичните си желания и непреодолимата нужда да задоволиш представите на родителите си за успех и щастие. Изградил си цялата си самоличност, представа за себе си, върху одобрението на родителите си - имаш го, значи си някой, нямаш го, значи не струваш нищо. И най-добронамерената студенина като възпитателен метод е с фатални последици за здравата психика и самочувствие на детето. Не правете така.

No comments:

Post a Comment